דף הבית>מאגר ידע
מאגר ידע

השריפה ומניעתה: דליקה במבני מגורים ובאתרי שירותים

דליקות במבני המגורים או באתרי שירותים כגון משרדים, חנויות וכד' הן בעקרון מסוג א'

כלומר דליקות מוצקים.החומרים הדליקים הם ברובם; עץ-רהיטים-ציפוי קירות-מחיצות.

טקסטילים-וילונות-בגדים-ריפוד-שטיחים.

ניר- מסמכים, ספרים.

חומרים פלסטיים- אריזות,מזרונים,קישוטים

גורמי הדליקות יכולים להיות רבים .אך הסטטיסטיקות הקיימות מצביעות בראש ובראשונה על עישון כגורם מרכזי לדליקות באתרים אלה.

דליקות רכב

סוג מיוחד של דליקות מהוות דליקות רכב. למרות המקרים הרבים של התלקחויות ברכב ושל שריפות, אשר לעיתים קרובות מסתיימות באובדן מוחלט של רכוש,ולעיתים קרובות אף בקרבנות בנפש, קיימת בספרות מקצועית רק אינפורמציה מעטה על דליקות מהסוג הזה. גם הנתונים הסטטיסטיים על דליקות רכב בארץ ובחו"ל הם דלים ביותר.

את דליקות הרכב ניתן לחלק לשלושה סוגים נפרדים;

-דליקות כתוצאה מתאונה (התנגשות או התהפכות הרכב)

-דליקות של תכולת רכב המשא (נוזלים דליקים. מוצקים מתלקחים)

-דליקות שמקורן בכלי הרכב עצמו.

דליקות מתכות

בניגוד לדעה המקובלת, מתכות רבות יכולות לבעור, בדרך כלל כאשר הן בצורת שבבים, נסורת או אבק, אך במקרים מסוימים גם בגושים גדולים.

המתכות המתלקחות בקלות כשהן בצורת שבבים הן;טיטניום,-מגנזיום- ואלומיניום- ומתכות אלקליות-נטרן, אשלגן וליתיום ;אלה האחרונות מתלקחות במיוחד במגע עם מים, ובוערות בטמפרטורה נמוכה יחסית,

גם מתכות אחרות יכולות להתקלח ולבעור, כאשר הן מעובדות בצורה מיוחדת ,כגון צמר פלדה, שבבי נחושת, בדיל,אבץ,כרום או עופרת.

מערכות כיבוי אש

לכל ציוד כיבוי, נישא או מוסע, יהיו יעילותו ורמת תחזוקתו גבוהים ביותר, יש מגבלה עיקרית אחת; הוא מחייב נוכחות אדם, המסוגל לגשת למקום הדליקה, והיודע להפעיל את הציוד בצורה הנכונה.

כדי להתגבר על מגבלות הציוד הנייד פותחו מערכות גילוי וכיבוי אש קבועות ואוטומטיות. מערכות אלה יכולות לגלות אש בשלבים הראשונים של הדליקה, ולהזרים את חומר הכיבוי, בצורה ובכמות מספקת בכדי לכבות אותה; זאת בלי לגרום נזק משני לסביבה ולאזורים, אשר הדליקה טרם סיכנה אותם.

סוג האש וכושר כיבוי

סוג האש וכושר כיבוי

כושר כיבוי הינו:


יכולת מטף בגודל מסוים המכיל חומר כיבוי כל שהוא, לכבות מדורת מוצקים (א) או בריכת נוזלים (ב) בגודל שונה, על פי הגדרות התקן.

להלן טבלה המתארת את סוגי האש סימונה וסווגה וכוללת את החומרים והמוצקים העלולים להיות מעורבים בה.

 

כושר כיבוי הגדרה:


יכולת מטף בגודל מסוים המכיל חומר כיבוי כל שהוא, לכבות מדורת מוצקים (א) או בריכת נוזלים (ב) בגודל שונה, על פי הגדרות התקן.

תחזוקת מטפים

להבות ייצור ומיגון (1995) בע"מ" הוסמכה על ידי נציבות הכבאות ומכון התקנים הישראלי כחברה הנותנת שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים כנדרש בת"י 129 חלק 1.

תחזוקת מטפים הינה חשובה ביותר ומחויבת לפי חוק ועליה להתבצע על ידי חברה המחזיקה בתעודת הסמכה מטעם מת"י.

מטפי כיבוי אש, יעילים ביותר בתנאי שהם :

 זמינים

 בכמות מספקת

 בעלי כושר כיבוי מתאים

 מתוחזקים ומבוקרים כנדרש בתקן

 מופעלים בצורה מתאימה