דף הבית>מערכות כיבוי אש מסחריות>מערכות כיבוי למכונות

מערכות כיבוי אש למכונות עיבוד מתכות

במהלך עיבוד נירוסטה או מתכות קלות במכונות CNC,  קיימת סכנת התלקחות אש בשל חיכוך רב של חומר העיבוד או שמן הקירור או כתוצאה משבירת סכין במהלך ההפעלה.
מערכות כיבוי האש ייעודיות ומתאימות לכל מכונת עיבוד שבבי העושה שימוש בשמן לקירור:
למכונות המעבדות נירוסטה:
פותחה מערכת המבוססת על כיבוי בגז CO2 , בעלת גלאי אש עצמאי המופעלת באופן ידני או אוטומטי.
למכונות המעבדות מתכות קלות:
פותחה מערכת המבוססת על כיבוי באבקה, בעלת גלאי אש עצמאי המופעלת באופן ידני או אוטומטי.