kitchen.fw

מערכות כיבוי אש למטבחים

Untitled-1
16282:2017-EN

מערכות כיבוי אש למנדפים

בלהבות אנו מאמינים בעולם בטוח יותר משריפות וסיכון חיי אדם ורכוש.

זו הסיבה שפיתחנו את KitchenShield, מערכת כיבוי אש אוטומטית למטבחים מוסדיים, מערכת איכותית ומקצועית שכבר הותקנה בעשרות אלפי מטבחים ובארץ ובעולם. מערכות כיבוי האש של להבות תוכננו לעמוד באתגרים הקשים של המטבחים המוסדיים ומציעות את התמורה הגבוהה ביותר ביחס לעלותן.

שילוב של שומנים, אש פעילה וחום גבוה מהווה סיכון משמעותי ביותר להתלקחות אש והינו אחד הגורמים המרכזיים לשריפות בבניינים.

להבות ייצור ומיגון פיתחה מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית המיועדת לאזורי בישול מסחריים כגון: בתי מלון, מסעדות, מוסדות ציבוריים ועוד.

המערכת מכילה גלאי חום המותקנים במנדף המטבח ומפעילים את המערכת האוטומטית בהתרחש אירוע שריפה במטבח.

נחירי הפיזור הייעודיים המותקנים במנדף ומעל המכשירים, מבטיחים כיסוי מיטבי של כל מכשירי הבישול, המסננים, פתחי היניקה וסביבתם ע”י חומר הכיבוי. עם הפעלתה, מפזרת המערכת את חומר הכיבוי על האזורים המוגנים ובמקביל מנתקת את מקורות האנרגיה של מכשירי הבישול והמנדף (גז וחשמל) למניעת הצתה חוזרת של האש. כמו כן, למערכת מתג הפעלה ידנית. המערכת פשוטה להתקנה, תפעול ואחזקה.

חומר הכיבוי מדכא אש המתלקחת משומני בישול, מפריד בין החמצן לאזור הבעירה ומקרר אותו. החומר אינו פוגע במשטחי העבודה העשויים לרוב מפלדת אל-חלד (נירוסטה). המערכת תוכננה כך שרכיבי המערכת נטמעים בחזות המטבח ובעיצובו ואינם מפריעים לעובדי המטבח בזמן עבודתם.

המערכת מאושרת תקן UL-300 האמריקאי ומותקנת לפי התקן הישראלי 5356 חלק 2.

צור קשר

מרכיבים

מנגנון פריקה מכני

מערכת המחברת את הבקרות, הגלאים, עמדת הפעלה ידנית, שסתום הגז, מתגים ושסתומי פריקה של מיכל חומר הכיבוי. הוא מקבל את המידע ומפעיל את התפוקות הדרושות, כולל פריקת חומר הכיבוי, הפעלת אזעקה וניתוק הגז למכשירי הבישול.

נתיך

אמצעי גילוי לחום לטמפרטורה קבועה. המונע הפעלת מנגנון הפריקה המכני, לפני שהגיע לטמפרטורה שתוכננה מראש. כשהטמפרטורה מגיעה לרמה שנקבעה, הנתיך נפרד ומשתחרר המתח בכבל וזה גורם לפריקת המערכת.

תושבת גלאי

תומכת את הגלאי והכבל הנמצא בתוכה.

מיכל כיבוי

במקביל להתזת חומר הכיבוי, מתבצע ניתוק של מקורות האנרגיה

נחיר פיזור

מתיזים את חומר הכיבוי על האיזור המוגן ומספקים הגנה מירבית

קופסת הפעלה ידנית

אמצעי המאפשר הפעלת המערכת באופן ידני סמוך לאתר הסיכון או בשליטה מרחוק.

תקנים