להבות ייצור ומיגון חתמה על הסכם התקנת מערכות מיגון אש ברכבת הקלה בתל אביב. הפרוייקט נחתם עם חברת CRRC שמנהלת את הפרוייקט עבור נת”ע, והוא מבוסס על גלאי הדלתא הייחודי מתוצרת להבות ומערכות שליטה ובקרה, שפותחו במיוחד ליישום מורכב של גילוי אש ברכבות מסוג זה.
פרוייקט זה מתווסף לפרוייקטים נוספים בתחום מיגון אש בתחבורה ובמיוחד מערכות מיגון אש באוטובוסים באירופה המותקנות על פי תקן R107 שחל במדינות אלו החל מהקיץ הקרוב .

רכבת קלה בתל אביב - חתימה על ההסכם התקנת מערכות כיבוי להבות