מנכ”ל להבות ייצור ומיגון, השקת תקן חדש למערכות אוטובוסים

מנכ"ל להבות ייצור ומיגון, השקת תקן חדש למערכות אוטובוסים

מנכ”ל להבות ייצור ומיגון, השקת תקן חדש למערכות אוטובוסים

השארת תגובה