מערכות לגילוי, כיבוי ומיגון אש

לקוחות

להבות ייצור ומיגון מחוייבת ללקוחותיה בישראל ובעולם למתן פתרונות יצירתיים ואיכותיים לסביבות סיכון אש מגוונות תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות של חומרה, תכנה ומכניקה.