מערכת מיגון וכיבוי אש למנדפים ולמטבחים המוסדיים מתוצרת להבות מותקנת בישראל ובעולם בעשרות אלפי התקנות. למערכת הנושאת את התקן הישראלי ואת תקן UL נוסף תקן חדש המותאם לאירופה
– EN-16282:2017
תקן זה מפרט דרישות ונותן הנחיות עבור תכנון, התקנה, בדיקות, תחזוקה ובטיחות של מערכות גילוי וכיבוי אש במטבחים.
עם השלמת דרישות מיגון האש במטבחים מוסדיים באירופה הצפויה להסתיים בחודשים הקרובים להבות מתכננת חדירה לשווקים אלו עם המערכת הוותיקה והאמינה – Kitchen Shield – מערכת כיבוי אש אוטומטית מתקדמת למנדפים ולמטבחים מוסדיים

תקן חדש למערכות כיבוי למטבחים